Navigerer du efter dine værdier?

Hvis du vil træde i karakter som iværksætter må vide hvor du vil hen, hvorfor du gør det du gør, og hvordan du vil navigere. Du må kende dine personlige værdier og navigere efter dem. Som iværksætter er du skabende og innovativ. En af de vigtigste opgaver, som iværksætter, er at handle – og det er vigtigt, at du handler ud fra dine værdier. Det har stor betydning for, hvordan du får succes som iværksætter.

Værdier er noget af det vigtigste for os mennesker, og vores værdier er med til at motivere os. Når vores værdier er på plads, så ved vi, hvad der driver og motiverer os i modgangstider. Vi styres af vores værdier, og vores adfærd afhænger af, hvilke værdier vi har højt på vores værdiliste. Rækkefølgen af vores værdier har stor betydning for, hvordan vi lever vores liv, og hvordan vi får succes som iværksætter. Der er ingen rigtig eller forkert rækkefølge, men der er konsekvenser. Ved at du er bevidst om dine værdier, så vil du også være bevidst om de valg, som du gør dig, og hvilke konsekvenser det kan få.

Ved at være bevidst om dine værdier, får du et pejlemærke at navigere efter. Det er med til at styre retningen i din karriere og i din virksomhed som iværksætter. Når du bliver bevidst om dine værdier finder du frem til, hvad der helt grundlæggende skal være til stede for at du trives og oplever en glæde ved det, som du gør. Dine værdier får dig til at føle succes, og dine værdier får dig til at handle, når du føler modstand. Hvis du derimod ikke får indfriet dine værdier, så er der en stor sandsynlighed for, at du vil mistrives og ikke får handlet korrekt som iværksætter.

Du skal være stolt af de værdier du har, og hvad du står for. At navigere efter sine værdier og være bevidst om de valg man gør, bevirker at man selv er med til at styre retningen i sin karriere.

God fornøjelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *